เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/webhosts/web-edeva/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 100

Login

Link 

Who's Online

We have 2 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

ผู้บริหารและบุคลากร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี ผู้อำนวยการ

กลุ่มประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นักวิชาการศึกษา 8 หัวหน้ากลุ่ม นายเจตนา นักวิชาการศึกษา 8 นายอุคเรนทร์ สุขนวล นักวิชาการศึกษา 7ว. นางสาวจิรศรี อนวัชกุล นักวิชาการศึกษา 6ว. นางรุ่งตะวัน งามจิตต์อนันต์ นักวิชาการศึกษา 6ว. นางสาวทัศนีย์ ชุ่มชื่นดี นักวิชาการศึกษา 6ว. กลุ่มประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม นักวิชาการศึกษา 8 หัวหน้ากลุ่ม ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 8 ว. นายสมชาย บัวเล็ก นักวิชาการศึกษา 8ว. นายดุสิต ทองสลวย นักวิชาการศึกษา 6ว. นางสาวอุไรวรรณ พันธ์สุจริต นักวิชาการศึกษา 5 นางสาว นักวิชาการศึกษา 4 กลุ่มประเมินผลการศึกษามหภาคและโครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ นางโสภณา ตาแก้ว นักวิชาการศึกษา 8 หัวหน้ากลุ่ม นางเกื้อกูล ชั่งใจ นักวิชาการศึกษา 8 ว. นางสาวทวีพร บุญวานิช นักวิชาการศึกษา 8ว. นางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา นักวิชาการศึกษา 7ว. นางณิชกมล ดวงมาลย์ นักวิชาการศึกษา 6ว. นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน นักวิชาการศึกษา 6ว. นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์ นักวิชาการศึกษา 6ว. นางสาวช่อบุญ จิรานุภาพ นักวิชาการศึกษา 6ว. นางสาวธัญวรรณ ธรรมวิมล นักวิชาการศึกษา 6ว. นางสาว นักวิชาการศึกษา 4